Poker Insatser

Insatsstrukturer för poker

Alla varianter av poker har ett inslag av vadslagning. De spelare som önskar spela om potten lägger in insatser i densamma och den eller de spelare som har den bästa pokerhanden vinner det som alla spelare gemensamt har bidragit med. Vad gäller hur stor eller liten en satsning kan vara, avgörs av vilken satsningsstruktur som används. En satsningsstruktur ger helt enkelt ramarna för hur spelarna får höja och syna.

Det finns i huvudsak fyra stycken satsningsstrukturer, nämligen fixed limit, pot limit, no limit och spread limit. För vissa pokervarianter, till exempel Texas Hold’em, kan alla dessa satsningsstrukturer användas. För andra varianter är det normalt en eller två satsningsstrukturer som är optimala.


Fixed limit

Nybörjare på poker kommer ofta först i kontakt med strukturen fixed limit. Det är nämligen den satsningsstruktur som är enklast att lära sig, och också den som är minst riskfylld. Som du kanske kan lista ut av benämningen, gäller att alla satsningar och höjningar enbart får ske i förutbestämda steg. När du sonderar i utbudet av spelbord med fixed limit kommer du att se att bordens namn följs av två tal med ett snedstreck mellan, till exempel 1/2 eller 2/4. Det första talet står för den förutbestämda satsningen i de första två satsningsrundorna, det vill säga den efter kortutdelningen och den efter floppen om du spelar Texas Hold’em, och det andra talet anger den förutbestämda satsningen i de efterföljande rundorna. Viktigt att notera är också att det normalt enbart kan ske tre höjningar i varje satsningsrunda.


Pot Limit

Pot Limit är en satsningsstruktur där det är beloppet som ligger i potten som är dimensionerande för hur stor en satsning får vara. Om det till exempel ligger 100 kr i potten är en spelare som vill höja begränsad till just 100 kr. Givetvis kan han höja med ett lägre belopp än så. Att komma ihåg är dock att en höjning normalt inte får vara lägre än en som skett i en tidigare satsningsrunda. Pot limit är en satsningsstruktur som till viss del är på väg ut. Spelborden med pot limit på pokersajterna är inte särskilt välbesökta numera.


No Limit

Enligt de flesta pokerälskare är no limit den enda riktiga satsningsstrukturen. Vad man menar är att det är i no limit som skicklighet, psykologi och tur förenas i den mest spännande blandningen. Det är inte för inte som huvudturneringen i World Series of Poker spelas som No Limit Texas Hold’em. No Limit innebär att det inte finns några som helst begränsningar för hur mycket du kan satsa. Dessutom är antalet höjningar obegränsat. Med dessa förutsättningar kan en spelare gå ”all-in”, det vill säga satsa alla sina marker i en giv.


Spread limit

Spread limit är en satsningsstruktur som främst används i femstöt, sjustöt och mörkpoker. Den går ut på att alla satsningar är begränsade i storlek till ett visst intervall samt att en höjning måste vara minst lika stor som en tidigare satsning. I regel gäller också att antalet höjningar i en enskild satsningsrunda inte får överstiga tre stycken.


Ante och mörkar

Kopplat till konceptet med satsningsstrukturer är ante och mörkar, det vill säga de tvångsinsatser som placeras på bordet innan den första kortutdelningen sker. I en del pokervarianter används bara någon av de två typerna av tvångsinsatser, medan det i ett par varianter är vanligt att man använder båda. En ante är en tvångsinsats som betalas av alla spelare kring bordet. Anten ska vara mycket liten, men ändå tillräcklig för att det ska byggas upp en pott värd att spela om. Mörkar är större tvångsinsatser som betalas av en eller två spelare. Vilken eller vilka spelare som ska lägga mörkarna ändras efter varje giv.