Texas Hold’em poker

Texas Hold’em är det mest populära pokerspelet idag.

Så har det dock inte alltid varit. Holdem är ett av de nyare spelen i den ständigt växande pokerfamiljen. Att Texas Hold’em har blivit nummer ett handlar framför allt om två saker. För det första är Holdem ett ganska enkelt spel att lära sig (även om det är svårt, eller till och med omöjligt att fullt bemästra). För det andra innehåller Holdem alla de bästa elementen från pokervärlden. Det kan spelas med många olika insatsstrukturer på alla nivåer, psykologin spelar stor roll och spelet är utmanande både när det gäller positionsspel och handval.

Grunderna i Texas Hold’em

Texas Hold’em är ett pokerspel med personliga kort och gemensamma kort. När en giv startar får du två kort på hand. Dessa kort ska du kombinera med maximalt tre av de totalt fem gemensamma kort som kan läggas ut på bordet. Viktigt att notera är att det inte finns något krav på att båda korten du har på hand måste användas i din pokerhand med fem kort.

Så här går en giv Hold’em till

Innan de personliga korten delas ut ska två spelare placera tvångsinsatser. Spelaren direkt till vänster om dealern lägger lilla mörken och spelaren ytterligare ett steg till vänster lägger stora mörken. Med mörkarna på bordet får sedan alla spelare två kort och den första satsningsrundan inleds. De spelare som är kvar i spelet efter den första satsningsrundan får se ”floppen”, det vill säga det moment då tre gemensamma kort läggs ut på bordet. Efter floppen sker en andra satsningsrunda. Därefter adderas ett fjärde och ett femte gemensamt kort till bordet, med efterföljande satsningsrundor. Notera att en giv inte måste gå till slutet. Så fort det bara återstår en spelare på grund av att alla andra spelare har kastat sina händer, avslutas given.

Snabba tips för smart spel på Holdem

Det finns hur mycket som helst att lära inom Texas Hold’em och det går inte att bli fullärd, särskilt inte som man alltid möter nya spelare som var och en har sin egen spelstil. Om du vill komma igång med att bli en vinnande spelare så snabbt som möjligt, finns dock två snabba tips att använda. För det första ska du vara mycket noggrann med vilka händer du spelar. Om du är nybörjare bör du egentligen bara spela 15-20 av de sammanlagt 169 möjliga starthänderna. När du blir lite varmare i kläderna kan du successivt utöka antalet tänkbara händer. Kopplat till det första tipset är frågan om positionsspel.

I Texas Hold’em har du exakt samma position vid bordet genom en hel spelomgång. Du kan ha en tidig position, en position i mitten eller en sen position (räknat från första spelare att agera efter att mörkarna har placerats ut). Om du har en sen position har du genom att studera spelarnas ageranden en stor mängd information att utgå ifrån och kan dra fördelar av detta, till exempel genom att spela lite sämre händer. Sitter du i tidig position bör du däremot spela mycket strikt och bara gå med i potten med händer av hög kvalitet..